1 Piɛri - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 1 Piɛri in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Piɛri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri diketirì

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 1 Piɛri

1
2
3
4
5