1 Jon - Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

Illustration of 1 Jon in Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

About 1 Jon

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 1 Jon

1
2
3
4
5