Text copied!
Bibles in Somali

YOOXANAA 15:12-16 in Somali

Help us?

YOOXANAA 15:12-16 in Kitaabka Quduuska Ah

12 Kanu waa qaynuunkayga inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday.
13 Ninna ma leh jacayl kan ka weyn inuu nin naftiisa u bixiyo saaxiibbadiis.
14 Saaxiibbaday baad tihiin haddaad yeeshaan waxaan idinku amro.
15 Mar dambe addoommo idiinku yeedhi maayo, maxaa yeelay, addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo, laakiin saaxiibbo waan idiinku yeedhay, maxaa yeelay, waxaan Aabbahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idin ogeysiiyey.
16 Idinku ima aydnaan dooran, laakiinse anaa idin doortay, waanan idiin diray inaad tagtaan oo midho soo dhashaan, iyo in midhihiinnu sii jiraan, in wax alla waxaad Aabbaha magacayga ku weyddiisataan uu idin siiyo.
YOOXANAA 15 in Kitaabka Quduuska Ah