Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 2

Weiwa Kan 2:33-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
33E ketin kesepwildahngehr ni palimaun en Koht oh aleier Ngehn Sarawi sang reh, nin duwen me Seme ketin inoukidahr. Eri, dahme kumwail kilang oh rong met, iei kisehn sapwellime kalahngan me e ketin kapwildohng kiht.
34Pwe pein Depit sohte kohdahla nanleng; ahpw e patohwan, Kaun-o ketin mahsanihong ei Kaun: ketidi met ni palimauni,
35I lao pahn wiahkihla omwi imwintihti kan utupen aluweluwomwi kan.’
36“Eri, aramas en Israel kan koaros en uhdahn ese ni mehlel pwe Sises me kumwail pasurdiong nin lohpwuwo, iei ih me Koht ketin kasapwilada pwe en Kaun oh Mesaia!”

Read Weiwa Kan 2Weiwa Kan 2
Compare Weiwa Kan 2:33-36Weiwa Kan 2:33-36