Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 26

Weiwa Kan 26:3-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Met me inenen mehlel, pwehki komw mwahngih mwahu duwen tiahk en mehn Suhs akan oh pil arail wiewia kan. Eri, I peki rehmwi komwi en kanengamah oh ketin karonge ie.
4“Mehn Suhs akan koaros kin wehwehki duwen mwomwen ei mour sang ni ei pwulopwul. Irail pil ese mwomwen ei mour nin tapio, pwe I kin koukousoan nan ei tungoal kahnimw, oh pil nan Serusalem.
5Irail pil wehwehki sang nin tapio, ma irail men kadehde, me sang mahs ngehi emen kisehn pwihnen Parisi me keieu poadidiong at palien lamalam.
6Eri, met I pakadeikdahr pwehki ei koapworopworki inou me Koht ketin wiahiongehr samat kahlap ako—
7iei inou wetohte me at kadaudok eisek riauo koaros kin koapworopworki en ale, ni arail kaudok ong Koht ni rahn nipwong. Eri, koapworopwor wet, maing nanmwarki, me I dipkidahr rehn mehn Suhs akan.
8Eri, dahme kahrehda kumwail mehn Suhs akan sohte kak kamehlelehki me Koht kin ketin kaiasada me melahr akan?
9“Pein ngehi medemedewe me I pahn wia soahng koaros ni uwen ei kak pwe I en uhwong mwaren Sises mehn Nasaret.

Read Weiwa Kan 26Weiwa Kan 26
Compare Weiwa Kan 26:3-9Weiwa Kan 26:3-9