Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 15

Weiwa Kan 15:8-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Eri, Koht me ketin mwahngih mohngiong en aramas, ahpw ketin kupwurehda en pil ketikihong mehn liki kan Ngehn Sarawi, nin duwen eh ketikihongkitailehr.
9Oh e sohte ketin wiahki me mie mehkot me wekpeseng nanpwungen irail oh kitail; e ketin mahkikihong irail diparail kan pwehki ar pwoson.
10Eri, dahme kumwail kasongosongehki Koht ahnsou wet, ni amwail pwilikihdiong pohn pwopwen me pwosonlahr kan wisik ehu me samatail kahlap ako de pein kitail sohte kak wahda?

Read Weiwa Kan 15Weiwa Kan 15
Compare Weiwa Kan 15:8-10Weiwa Kan 15:8-10