Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 15

Weiwa Kan 15:27-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Eri, se pil kadarowei Sudas oh Sailas pwe ira en pein koasoiaiong kumwail soahng kan me se ntingkiwohng kumwail.
28Pwe Ngehn Sarawi oh kiht pwungkipenehr me se sohte pahn katautauwihkin kumwail mehkot likin soangen kosonned pwukat me konehng:
29kumwail dehr tungoale mwenge kan me meirongalahr ong dikedik en eni kan; dehr tungoale nta; dehr tungoale mahn mwopwula; oh kumwail en pil liksang nenek. Kumwail pahn pweida ma kumwail pahn kapwaiada soahng pwukat. Rahn kaselel ong kumwail.”
30Meninkeder pwukat eri pekederlahr Andiok, wasa me re kapokonepene me pwoson ako koaros oh kihong irail kisinlikowo.
31Ni en aramas ako ar wadekehr kisinlikowo, re ahpw perenkihda kowahlap mahsen en peneu kan.

Read Weiwa Kan 15Weiwa Kan 15
Compare Weiwa Kan 15:27-31Weiwa Kan 15:27-31