Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 13

Weiwa Kan 13:37-41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
37Ahpw ih me Koht ketin kaiasada sang mehla sohte mwerpeseng nan sousou.
38Kumwail koaros riei ko, en ese ni mehlel me Sises me kahrehda padahk en lapwapen dihp akan eh kowohng kumwail. Kumwail en pil ese me mehmen me pwoson pahn saledeksang dipe kan koaros me Kosonned en Moses sohte kak kasaladakasang kumwail.
40Eri, kumwail en kanahieng pwe kokohp wet en soukohp ako de pweida rehmwail:
41‘Kilang! Kumwail me lahlahwe kan, kumwail pahn pwuriamweite mehla! Pwe doadoahk me I wiewia nan amwail rahn akan, iei mehkot me kumwail sohte pahn kamehlele, mehnda ma emen pahn kawehwehiong kumwail!’”

Read Weiwa Kan 13Weiwa Kan 13
Compare Weiwa Kan 13:37-41Weiwa Kan 13:37-41