Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 13

Weiwa Kan 13:13-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Pohl oh ienge ko ahpw sereklahng Papos oh kolahng Perka, nan Pampilia. Eri, iei wasao me Sohn Mark keseirahla ie oh pwuralahng Serusalem.
14Ira eri mweselsang Perka oh kolahng Andiok en Pisidia; oh ni rahnen Sapad ira ahpw kohla nan sinakoke en mehn Suhs ako.
15Eri, mwurin wadawad en Kosonned en Moses oh pil pwuken soukohp ako, me lapalap en sinakoke ko ahpw kairehkin ira, nda, “Riat akan, se men lukei kumwa en koasoiong aramas pwukat, ma mie rohng me kumwa kak kakehlakahkin kiht.”
16Pohl eri uhda oh oaleirail oh tapihada eh padahk. “Iengei mehn Israel kan, oh koaros mehn liki kan me kin kaudokiong Koht, kumwail rong ie!

Read Weiwa Kan 13Weiwa Kan 13
Compare Weiwa Kan 13:13-16Weiwa Kan 13:13-16