Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 11

Weiwa Kan 11:9-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Ngihlo ahpw pil pwurehng peidihdo sang nanleng, mahsanih, ‘Ke dehr wiahki me samin mehkot me Koht mahsaniher me mwakelekel.’
10Eri, met wiawiher pahn pak silipak, oh mwuhr, meo ahpw pil pwurehng epidalahng nanleng.
11Ni ahnsowohte ohl silimen me pekederdo rehi sang Sesaria ahpw lel ni ihmw me I keikeiru ieo.
12Eri, Ngehn Sarawi ahpw pil mahsanihong ie I en iangirailda ni soh peikasal. Me pwoson wenemen pwukat pil iang ie patolahng Sesaria, oh kiht koaros eri pedolong nan imwen Kornilius.
13Ohlo ahpw padahkihong kiht duwen eh kilangada tohnleng men eh kesikesihnen nan imwe, me mahsanih, ‘Kadaralahng emen nan Sopa rehn ohl emen me ede Saimon Piter;

Read Weiwa Kan 11Weiwa Kan 11
Compare Weiwa Kan 11:9-13Weiwa Kan 11:9-13