Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 10

Weiwa Kan 10:33-40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
33Eri, I ahpw mwadangete ilekwohng komwi, oh omwi kadek me komw pwarkihdo. Eri met, kiht koaros patohier mwohn silangin Koht, awiawih se en rong mehkan me Kaun-o ketin mahsanihong komwi en padahkihong kiht.”
34Eri, Piter ahpw tapihada eh kapahrek: “Met I wehwehkidahr me Koht sohte ketin lipilipilki aramas.
35E kin ketin kupwurperenki mehmen me kin lemmwiki, oh pil wiewia me pwung; sohte lipilipil ih soangen aramas da.
36Kumwail ese rongamwahu en popohl sang rehn Sises Krais, me Kaunen mehkoaros.
37Kumwail ese soangen mwekid kapwuriamwei me wiawiher nan wehin Israel pwon, tepida sang Kalili, mwurin papidaiso me Sohn kapahrengkiher.
38Kumwail pil ese duwen Sises mehn Nasaret, duwen Koht eh ketikidohng powe Ngehn Sarawi oh manaman. E ketiseli wasa koaros, ketin wiahda me mwahu oh kakehlahda irail koaros me mihla pahn manaman en Tepil, pwehki en Koht eh ketin ieiang.
39Eri, kiht me sounkadehdepen soahng koaros me e ketin wiahda nan sapwen mehn Suhs kan oh pil nan Serusalem. Irail kemehla ni arail pasuradahng nin lohpwuwo.
40Ahpw ni rahn kesiluh Koht ketin kaiasada sang rehn me melahr akan, oh ketin mweidohng en sansalda.

Read Weiwa Kan 10Weiwa Kan 10
Compare Weiwa Kan 10:33-40Weiwa Kan 10:33-40