Ko e Tohi Tapu Kātoa - Veesi Folofola Faka’aho

Saame 103:21

Fakafetaʻi kia Sihova, ʻakimoutolu kotoa pē ko ʻene ngaahi kautau; ʻakimoutolu ko ʻene kau faifekau, ʻoku mou fai ki hono finangalo.

Saame 103