พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV - ขอ้ พระคัมภีร์ประจาํ วัน

สุภาษิต 14:30

ใจที่สงบให้​ชี​วิตแก่​เนื้อหนัง​ ​แต่​ความริษยากระทำให้กระดูกผุ

สุภาษิต 14