พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

ผู้พิพากษา

123456789101112131415161718192021