พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

กิจการของอัครสาวก

12345678910111213141516171819202122232425262728