พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

ลุค

123456789101112131415161718192021222324