พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

บทเพลงโซโลมอน

12345678