พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

เนหะมีย์

12345678910111213