Ang Dating Biblia (1905) - Araw-araw na taludtod

Salmo 119:81

Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita.

Salmo 119