Biblia ya Kiswahili - Daily Verse

1 Yohana 4:21

Na hii ndiyo amri tuliyo nayo kutoka kwake: Yeyote ampendaye Mungu, anapaswa kumpenda ndugu yake pia.

1 Yohana 4