Kitaabka Quduuska Ah - Aayadda maalinlaha ah

MAAHMAAHYADII 14:30

Qalbigii degganu waa nolosha jidhka, Laakiinse hinaaso waa qudhunka lafaha.

MAAHMAAHYADII 14