Kitaabka Quduuska Ah - Aayadda maalinlaha ah

SABUURRADII 119:103

Erayadaadu dhanxanaggayga u macaan badanaa! Afkayga malab way uga sii macaan badan yihiin!

SABUURRADII 119