Kitaabka Quduuska Ah - Aayadda maalinlaha ah

SABUURRADII 119:81

Naftaydu waa u taag darnaataa badbaadintaada aan u xiisoodo aawadeed, Laakiinse eraygaagaan rajo ku qabaa.

SABUURRADII 119