Kitaabka Quduuska Ah - Aayadda maalinlaha ah

SABUURRADII 107:1

Rabbiga ku mahadnaqa, waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa.

SABUURRADII 107