Kitaabka Quduuska Ah - Aayadda maalinlaha ah

SABUURRADII 103:12

Sida barigu uga fog yahay galbeedka, Sidaas oo kaluu xadgudubkeennii inooga fogeeyey.

SABUURRADII 103