Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 6

Sohn 6:25-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25Ni ar diarada Sises palio leho, re ahpw patohwanohng, “Maing Sounpadahk, iahd me komw ketido wasaht?”
26Sises eri ketin sapeng irail, mahsanih, “I ndaiong kumwail ni mehlel: kumwail raparapahkin ie pwehki amwail kangehr lopwon en pilawa ko oh medkihla, kaidehn pwehki amwail kilangehr kilel akan.
27Kumwail dehr doadoahk ong mwenge me kin kiteila, a kumwail doadoahk ong mwenge me kin mihmihte ong mour soutuk, me Nein-Aramas pahn kihong kumwail; pwe Koht Sahm ketin kadehdedahr duwen eh kin kupwurperenki ih.”
28Irail eri patohwan kalelapak reh, “A dahme se kak wia pwe se en kapwaiada sapwellimen Koht doadoahk?”
29Sises ahpw ketin sapeng irail, mahsanih, “Iet doadoahk me Koht ketin kupwurki kumwail en wia: kumwail en pwoson ih me e ketin kadarodo.
30Re ahpw sapeng, patohwan, “Kilel da me komw pahn wia, pwe se en kak kilang oh pwosonkin komwi? Dahme komw pahn ketin wia?
31Samatail kahlap ako tungoaleier manna nan sapwtehno, nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, ‘E ketikihong irail pilawa sang nanleng pwe re en tungoale.’”

Read Sohn 6Sohn 6
Compare Sohn 6:25-31Sohn 6:25-31