Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 5

Sohn 5:39-43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
39Kumwail kin sukuhlki Pwuhk Sarawi pwehki amwail lemeleme me kumwail pahn diar mour soutuk sang loale. Ahpw Pwuhk Sarawi kin kadehde duwen ngehi!
40A kumwail kahng kodohng ie pwe kumwail en ahneki mour.
41“I sohte rapahki wauwi sang rehn aramas akan.
42Ahpw I wehwehki duwen kumwail, I ese me sohte amwail limpoak ong Koht nan mohngiongimwail kan.
43I kohkihdo ni manaman en Semei, ahpw kumwail sohte kasamwo ie. A ni emen eh pahn kohkihdo ni pein ede, kumwail kin kasamwo.

Read Sohn 5Sohn 5
Compare Sohn 5:39-43Sohn 5:39-43