Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 5

Sohn 5:1-4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mwurin mepwukat, sarawi lapalap ehu en mehn Suhs ahpw wiawi, Sises eri ketidalahng Serusalem.
2Eri, nan Serusalem limwahn Wenihmwen Sihpw, mie lepin leh ehu me palangk limau kapilpene, me adaneki Pedehsda ni mahsen en Ipru.
3Me soumwahu tohto kin wonohn nan palangk pwukat, me maskun, me sikelekel, oh pil me mwoator. Irail kin awiawih pwe pihlo en mwekidida.
4Pwehki ekei ahnsou tohnleng en Kaun-o kin ketididohng nin lepin leho oh kamwakidada. Eri, ni ahnsou me lepin leho pahn mwekidida, mehmen me tiengidi loale mahs, iei ih me pahn mwahula sang soangen soumwahu me mie reh.

Read Sohn 5Sohn 5
Compare Sohn 5:1-4Sohn 5:1-4