Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 20

Sohn 20:2-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Ih eri pwurete tenge Saimon Piter oh tohnpadahk teio, me Sises ketin loalloale, oh ndaiong ira, “Irail wahsangehr Kaun-o nan sousowo, oh se sehse wasa irail kihdiong ie!”
3Piter oh tohnpadahk teio ahpw mwesellahng nin sousowo.
4Ira wiahkinteieu tangala, a tohnpadahk teio me marahrahsang Piter, e lelohng nin sousowo mwohn Piter.
5E ahpw itiekidi oh kilenglong, e ahpw kilangada likou linen kohte me wonohn wasao; e ahpw sohte pedolong loale.
6Saimon Piter me idawehndo ahpw lelohng nin sousowo, oh pedolong loale. E ahpw pil kilangada likou linen ko me wonohn,
7oh pil limwen pwudo me miher pohn kadokenmai, me sohte iang likou linen ko, a e limelimpene mi ekis wasa.
8Eri, tohnpadahk teio, me tiengdohng nin sousowo, e ahpw pil pedolong loale, e ahpw kilangada oh kamehlele.
9(Ira saikinte wehwehki mahsen en Pwuhk Sarawi, me e pahn iasada sang rehn me melahr akan.)
10Tohnpadahk ko eri pwuralahng nan deura.
11A Mery uh likin sousowo oh wie sengiseng. Ni eh wie sengiseng, e ahpw itiekidi pwe en kilenglong nan sousowo.

Read Sohn 20Sohn 20
Compare Sohn 20:2-11Sohn 20:2-11