Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 19

Sohn 19:31-38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
31Eri, rahno Nialem ehu; ihme kahrehda kaunen mehn Suhs ko peki rehn Pailet pwe nehn me kahlopwuwalahro ko en katipwitimwpeseng oh re en wisiksang nin lohpwu ko, pwe kahleparail en dehr langalang ni rahnen Sapad, pwe rahnen Sapado, iei rahn sarawi lapalap ehu.
32Sounpei ko eri kohla oh katimpeseng nehn emen mahs, oh mwuhr pil nehn emen me iang lohpwuwalahr.
33Ni ar keiong mpen Sises, oh kilangada me e pwoulahr, re ahpw sohte katimpeseng aluweluwe kan.
34Sounpei men ahpw doakoahki ketieu pwoat pengepenge; eri, nta oh pihl ahpw mwadangete kusieisang.
35(Ohlo me kilangehr mepwukat, e ahpw kadehdedahr, oh eh kadehde me mehlel; e ese me eh koasoi me mehlel, pwe kumwail en pil pwoson.)
36Eri, met wiawiher pwe mahsen en Pwuhk Sarawi en pweida: “Sohte tih pwoat reh pahn katipwitimwpeseng.”
37Oh pil ehu ire tikitik en Pwuhk Sarawi me mahsanih, “Irail pahn kangkakil me re doakoadiero.”
38Sosep, mehn Arimadea, iei ih pil tohnpadahk en Sises men, ahpw ni rir, pwehki eh masak kaunen mehn Suhs ko. Eri, mwurin met, e pekihda rehn Pailet pwe en wahlahsang kahlepen Sises. Ni Pailet eh mweidohngehr, e ahpw kohla wahsang kahlepeo.

Read Sohn 19Sohn 19
Compare Sohn 19:31-38Sohn 19:31-38