Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 15

Rom 15:27-33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Pein irail me koasoanehdi re en wia meirong wet, ahpw ni mehlel ar pwukoa mie re en sewese me semwehmwe kan; pwe mehn Suhs akan sewesehkiher mehn liki kan ar kapai ni pali ngehn, ihme kahrehda mehn liki kan pahn uhd sewesehki mehn Suhs akan ar pai en sampah.
28Ni ei pahn kanekehla doadoahk wet, oh kihong irail uwen mwohni koaros me rikirikpenehr ong irail, I ahpw pahn mwesellahng Spein, oh sop rehmwail ahpw douluhllahng wasao.
29Eri, ni ei pahn lelewei rehmwail, I ese mehlel me I pahn lelewei iangahkihwei kapai ngeder en Krais.
30Riei ko, I peki rehmwail ni ngidingid ni mwaren atail Kaun Sises Krais, oh sang ni limpoak me Ngehn Sarawio kin ketikihdo, pwe kumwail en iang poaden kapakapkin ie rehn Koht.
31Kumwail kapakapki pwe I en kak pitlahsang me seupwoson kan nan Sudia, oh pwe ei doadoahk nan Serusalem en kak kaparanda sapwellimen Koht souleng kan.
32Pwe, ma Koht pahn ketin kupwurei kitail, I pahn pwarowei rehmwail diren peren mehlel oh nsenamwahuki kisin ahnsou kis I en kommoal rehmwail.
33Eri, Koht, me tepin atail popohl, en ketiket rehmwail koaros. Amen.

Read Rom 15Rom 15
Compare Rom 15:27-33Rom 15:27-33