Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 15

Rom 15:26-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
26Pwe mwomwohdiso kan nan Masedonia oh Krihs re pein lemehda re en wia arail meirong pwe en sewese me semwehmwe kan nanpwungen sapwellimen Koht souleng kan nan Serusalem.
27Pein irail me koasoanehdi re en wia meirong wet, ahpw ni mehlel ar pwukoa mie re en sewese me semwehmwe kan; pwe mehn Suhs akan sewesehkiher mehn liki kan ar kapai ni pali ngehn, ihme kahrehda mehn liki kan pahn uhd sewesehki mehn Suhs akan ar pai en sampah.
28Ni ei pahn kanekehla doadoahk wet, oh kihong irail uwen mwohni koaros me rikirikpenehr ong irail, I ahpw pahn mwesellahng Spein, oh sop rehmwail ahpw douluhllahng wasao.
29Eri, ni ei pahn lelewei rehmwail, I ese mehlel me I pahn lelewei iangahkihwei kapai ngeder en Krais.

Read Rom 15Rom 15
Compare Rom 15:26-29Rom 15:26-29