Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 12

Rom 12:2-4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Kumwail dehr kahlemengih wiewia kan en sampah wet, ahpw mweidohng Koht en ketin kawiliakapwala loalamwail kan unsek. Eri, kumwail ahpw pahn esehda dahme kupwur en Koht—dahme mwahu, oh dahme e kin ketin kupwurperenki, oh dahme unsek.
3Pwehki kalahngan me Koht ketikihong ie, I ndaiong kumwail koaros: kumwail dehr medemedewe me kumwail me lapalap. Ahpw kumwail en kin mehlel ni amwail medemedewe pein kumwail: oh emenemen en kasakasawih pein ih nin duwen uwen pwoson me Koht ketikihong.
4Kakon tohto mie rehtail nan paliwarteieu, oh kakon pwukat koaros sohte duwepenehte ni arail doadoahk.

Read Rom 12Rom 12
Compare Rom 12:2-4Rom 12:2-4