Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 11

Rom 11:32-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
32Pwe Koht ketin salihedier aramas koaros pwehki ar sapeik, pwe en kak kasalehiong irail koaros sapwellime kalahngan.
33Ia uwen laud en sapwellimen Koht kapai kan! Ia uwen loalen sapwellime erpit oh kupwurokong! Ihs me kak kawehwehda sapwellime koasoandi kan? Ihs me kak wehwehki sapwellime wiewia kan?
34Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Ihs me dehdehki kupwur en Kaun-o? Ihs me kak kaweid?
35Ihs me kihongehr mehkot, pwe en kak ketin kasapahlohng?”
36Pwe ih me ketin kapikada mehkoaruhsie, oh soahng koaros kin miehki ih oh pil pwehki ih. Lingan en kowohng Koht, sang met kohkohlahte. Amen.

Read Rom 11Rom 11
Compare Rom 11:32-36Rom 11:32-36