Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 11

Rom 11:25-32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25Eri, riei ko, mie mehlel ehu me rir me I men kumwail en pil ese, pwe e pahn irehdihsang kumwail amwail medemedewe duwen amwail loalokong. Eri iet: keptakailahn mehn Israel ko sohte pahn poatopoat, a e pahn dadaurete lao lel uwen tohtohn mehn liki kan me kileledier pahn wiahla sapwellimen Koht.
26Oh iei duwen en mehn Israel kan koaros ar pahn mourla. Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Sounkomouro pahn ketido sang Saion, e pahn ketikihsang soahng suwed koaros rehn kadaudok en Seikop.
27I pahn wiahiong irail inou lap wet, ni ei pahn lapwahsang diparail kan.”
28Mehn Suhs akan wialahr imwintihti en Koht pwehki kumwail mehn liki kan, sang ni arail soikala Rongamwahwo. Ahpw, pwehki sapwellimen Koht pilipil, Koht ketin kupwure irail pwehki samarail kahlap ako.
29Pwe Koht sohte kin ketin wekidala kupwure ong me e kin ketin pilada oh kupwuramwahwih.
30Ahpw duwen kumwail mehn liki kan, kumwail sohte kin peikiong Koht mahso; a met kumwail aleier kalahngan en Koht pwehki en mehn Suhs akan ar sapeik.
31Pil duwehte, pwehki kalahngano me kumwail aleier, mehn Suhs akan kin sapeikiong Koht ahnsou wet, pwe re en pil kak ale kalahngan en Koht met.
32Pwe Koht ketin salihedier aramas koaros pwehki ar sapeik, pwe en kak kasalehiong irail koaros sapwellime kalahngan.

Read Rom 11Rom 11
Compare Rom 11:25-32Rom 11:25-32