Święta Biblia - Codziennie wers

Psalmów 119:114

Ty jesteś moją ucieczką i tarczą, pokładam nadzieję w twoim słowie.

Psalmów 119