Święta Biblia - Codziennie wers

Psalmów 104:24

O, jak liczne są twoje dzieła, PANIE! Wszystkie je uczyniłeś mądrze, ziemia jest pełna twego bogactwa.

Psalmów 104