Święta Biblia - Codziennie wers

Psalmów 103:20

Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa.

Psalmów 103