Święta Biblia - Codziennie wers

Psalmów 103:12

Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki.

Psalmów 103