Święta Biblia - Hioba

Hioba 35

1Elihu mówił dalej: 2Czy uważasz to za słuszne, że powiedziałeś: Mam więcej sprawiedliwości niż Bóg? 3Powiedziałeś bowiem: Cóż mi pomoże? Jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu? 4Odpowiem dowodnie tobie i twoim towarzyszom wraz z tobą. 5Spójrz w niebo i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wyżej od ciebie. 6Jeśli zgrzeszysz, co zrobisz przeciwko niemu? A jeśli pomnożą się twoje nieprawości, co mu uczynisz? 7Jeśli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje z twojej ręki? 8Twoja niegodziwość zaszkodzi człowiekowi takiemu jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże synowi człowieka. 9Ludzie krzyczą z powodu mnóstwa ucisków, wołają z powodu ramienia mocarzy. 10Ale nikt nie mówi: Gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który w nocy daje pieśni; 11Ten, który uczy nas więcej niż zwierzęta ziemskie i czyni nas mądrzejszymi od ptactwa niebieskiego? 12Tak więc wołają, ale nikt nie wysłuchuje z powodu pychy złych ludzi. 13Doprawdy, Bóg nie wysłucha słów obłudy, Wszechmocny na nią nie zważa. 14Chociaż mówisz, że go nie widzisz, sąd jest przed nim, więc mu zaufaj. 15Teraz jednak jego gniew spadł na ciebie w niewielkim stopniu, jakby nie znał wielkości twoich grzechów. 16Dlatego Hiob na próżno otwiera swe usta; mnoży słowa bez poznania.