Święta Biblia - Hioba

Hioba 28

1Doprawdy, istnieją złoża, z których pochodzi srebro, i miejsca, gdzie złoto się oczyszcza. 2Żelazo się wydobywa z ziemi, a miedź wytapia z kamienia. 3Kładzie się kres ciemności i przeszukuje się wszystko dokładnie, kamienie leżące w ciemności i cieniu śmierci. 4Rzeka wyleje ze swego miejsca, tak że nie sposób ją przejść, zostaje jednak zahamowana przemysłem człowieka i odchodzi. 5Z ziemi pochodzi chleb, lecz pod nią zamienia się jakby w ogień. 6Jej kamienie zawierają szafiry i piasek złoty; 7Ścieżki do nich nie zna ptak ani nie widziało jej oko sępa. 8Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta ani lew nią nie przeszedł. 9Wyciąga swą rękę po krzemień, wywraca góry od korzenia; 10Ze skał wykuwa strumienie, a jego oko wypatruje każdej kosztownej rzeczy. 11Nie pozwala rozlewać się rzekom, a ukryte rzeczy wywodzi na światło. 12Ale gdzie można znaleźć mądrość? Gdzie znajduje się miejsce rozumu? 13Człowiek nie zna jej ceny ani nie można jej znaleźć w ziemi żyjących. 14Głębia mówi: Nie ma jej we mnie. Morze powiada: U mnie też jej nie ma. 15Nie nabywa się jej za szczere złoto ani nie odważa się zapłaty za nią w srebrze. 16Nie można jej wycenić w złocie z Ofiru ani w onyksie drogocennym, ani w szafirze. 17Złoto i kryształ nie dorównają jej, nie można jej wymienić na klejnoty z czystego złota. 18Nie wypada wspominać o koralach i perłach, bo nabycie mądrości przewyższa perły. 19Nie dorówna jej topaz z Etiopii i nie można jej wycenić w szczerym złocie. 20Skąd więc mądrość pochodzi? I gdzie znajduje się miejsce rozumu? 21Przecież jest zakryta dla oczu wszystkich żyjących i utajona przed ptactwem niebieskim. 22Zniszczenie i śmierć mówią: Własnymi uszami usłyszałyśmy o jej sławie. 23Bóg rozumie jej drogę, on zna jej miejsce. 24On bowiem patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. 25Określił wagę wiatrom i odważył miarą wody. 26Gdy ustanowił prawo dla deszczu i drogę dla błyskawicy gromu; 27Wtedy ją widział i ogłosił; przygotował ją i przebadał. 28A do człowieka powiedział: Oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem.