Święta Biblia - Hioba

Hioba 25

1Wtedy Bildad z Szuach odpowiedział: 2Przy nim jest panowanie i strach, on czyni pokój na swoich wysokościach. 3Czy można zliczyć jego wojska? A nad kim nie wschodzi jego światło? 4Jak więc może człowiek być usprawiedliwiony przed Bogiem? Albo jak może być czysty ten, kto się urodził z kobiety? 5Oto nawet księżyc nie świeci i gwiazdy nie są czyste w jego oczach; 6Tym bardziej człowiek, który jest robakiem, i syn człowieczy, który jest czerwiem.