Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 25

NUMERA 25:11-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11“Pineha Eleasara, hahelagaia tauna Arona ena tubuna, ese lauegu badu be Israela taudia dekena amo ia abia lao. Pineha be, iena kudouna ia ura lasi momokani, Israela taudia ese dirava idauna ta do idia tomadiho henia, to lau sibona ia ura henia. Iena kara dainai, egu badu be ia keru lao, bona Israela taudia ibounai lau hamasea ore lasi.
12“Unai dainai Pineha do oi hamaoroa, lau ese gwauhamata ia dekenai lau karaia inai, noho hanaihanai doko lasi gwauhamata.
13Pineha bona iena tubuna taudia ibounai ese hahelagaia taudia edia dagi do idia dogoatao noho, ela bona nega ibounai. Badina be mai ena kudouna ibounai, ia ura lasi Israela taudia ese dirava idauna ta do idia tomadiho henia. Ia ura lau, Lohiabada sibona be edia Dirava, bona iena kara dainai, lau ese taunimanima edia dika lau gwauatao.”
14Unai Israela tauna, Midiana hahine danu ia gwadaia nega tamona tauna ena ladana be Simiri Salu, Simeona iduhu ena lohia ta.

Read NUMERA 25NUMERA 25
Compare NUMERA 25:11-14NUMERA 25:11-14