Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 23

NUMERA 23:1-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Boubou patadia 7 do oi haginia iniseni, boromakau tau 7 bona mamoe tau 7 danu do oi abia hegaegae.”
2Balaki ese Balama ena hereva hegeregere ia karaia. Vadaeni Balaki bona Balama ese boubou patadia ta ta ibounai latanai boromakau tau ta bona mamoe tau ta idia gabua.
3Vadaeni Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu boubou gabua patana ena badibadinai do oi gini. Lau be do lau lao, sedira Lohiabada be lau dekenai do ia mai o lasi, vadaeni lau dekenai ia hereva gauna be oi dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Balama be ororo ta dekenai ia daekau lao.
4Dirava be Balama danu ia hedavari. Dirava dekenai Balama ia gwau, “Boubou patadia 7 lau haginia vadaeni, bona boromakau tau ta bona mamoe tau ta unai boubou patana ta ta dekenai lau gabua vadaeni.”
5Vadaeni Lohiabada ese Balama do ia gwauraia herevadia ia henia, ia gwau, “Do oi giroa lou Balaki dekenai, bona inai hereva do oi hamaoroa.”

Read NUMERA 23NUMERA 23
Compare NUMERA 23:1-5NUMERA 23:1-5