Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:7-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Unai dainai Moaba bona Midiana gunalaia taudia ese unai meamea ena davana idia abia lao. Idia lao Balama dekenai, bona Balaki ena hereva idia hamaoroa.
8Balama ia haere, ia gwau, “Hari hanuaboi iniseni do umui mahuta, bona Lohiabada ena hereva lau dekenai be kerukeru umui dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Moaba gunalaia taudia be Balama dekenai idia noho.
9Vadaeni Dirava be Balama dekenai ia mai, ia gwau, “Inai oi dekenai idia noho taudia be daika?”
10Balama ese Dirava dekenai ia haere, ia gwau, “Balaki Siporo, Moaba ena king ese lau dekenai idia ia siaia mai. Idia gwau,
11‘Bese ta Aigupito dekena amo idia mai vadaeni, be momo herea, bona tano ibounai idia koua noho. Balaki ia ura meamea dekenai unai bese do lau hadikaia, ia ese idia do ia lulua lao totona.’ ”
12Dirava ese Balama dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Inai Moaba bona Midiana taudia danu do oi lao lasi, bona unai Israela besena do oi hadikaia lasi, badina be lau ese Israela lau hanamoa vadaeni.”

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:7-12NUMERA 22:7-12