Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:31-37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
31To umui emui natudia maragidia, umui gwau Kanana taudia ese do idia abidia mauri, be do lau hakaudia. Vadaeni idia be umui ese umui negea vadaeni tanona do idia abia.
32To umui be inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase.
33Umui emui natudia be lagani 40 lalonai inai taunimanima noho lasi tano dekenai edia mamoe do idia naria. Inai edia hisihisi be emui kara dika dainai do idia abia, ela bona umui ibounai inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.
34Lagani 40 lalonai, emui kara dika dainai, hisihisi do umui abia. Inai lagani 40 ena badina be, umui hasinadoa dinadia be 40 dainai. Oibe, umui dekenai do lau tuari henia, bona inai lauegu tuari ena mamina do umui abia momokani.
35Lau Lohiabada lau hereva momokani inai: Momokani, umui orea dikana, lau dekenai dagedage henia totona umui haboua taudia e, umui ta ta ibounai be inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.’ ”
36Unai hasinadoa taudia, Mose ia siaidia unai tano itaia totona, bona idia giroa lou neganai, sivarai dikana idia gwauraia. Bona unai sivarai dainai Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia maumau.
37Unai dainai Lohiabada ese gorere dikana ia henidia, vadaeni idia mase ore.

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:31-37NUMERA 14:31-37