Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 88

Melkahka Kan 88:2-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Komw ketin karonge ei kapakap; komw ketin karonge ei likwer en pek sawas!
3Apwal ngeder lelohngieier I kereniongehr mehla.
4I rasehngehr aramas teikan koaros me nektehn mehla; ei kehl koaros sohrasangieier.
5I lekdeklahr rehn me melahr akan; I rasehngehr me kamakamalahr akan me wonohnehr nan arail sousou, irail kan me komw ketin melielahr douluhl, me solahr kak ale sawasaparail sang rehmwi.

Read Melkahka Kan 88Melkahka Kan 88
Compare Melkahka Kan 88:2-5Melkahka Kan 88:2-5