Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 69

Melkahka Kan 69:11-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11I kin likawihada likoun nsensuwed, a re kin kouruhrkin ie.
12Re kin lipahnede ie nanial akan, oh me sakaulahr akan kin kokoul kepikepitkin ie.
13Ahpw Maing KAUN, I pahn patohwan kapakap ong komwi; Maing Koht, komw ketin sapeng ie ni ahnsou me komwi kupwurki, Komwi ketin sapeng ie pwehki sapwellimomwi limpoak lapalap, pwehki omwi ketin dadaurete sapwellimomwi inou en komouriehla.
14Komw ketin doareiehla pwe I kikihrla nan pwelmatak; komw ketin sinsile ie sang ie imwintihti kan, oh sang nan kepinpil loal wet.

Read Melkahka Kan 69Melkahka Kan 69
Compare Melkahka Kan 69:11-14Melkahka Kan 69:11-14