Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 66

Melkahka Kan 66:8-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Kumwail wehi kan koaros, kumwail kapinga atail Koht; ngilen amwail kaping en lelpeseng wasa koaros.
9Ih me ketin komokomour kitail oh sohte ketin mweidohng kitail en pwupwudi.
10Maing Koht, komw ketin songosong kiht; duwehte silper eh kin mwakelekelkihla kisiniei, iei duwen omwi kin ketin song kiht.
11Komw ketin mweidohngkitehr se en lohdiong nan lidip oh ketikihong wisik toutou pohn pwopwat akan.
12Komw ketin mweidohngehr at imwintihti kan en tiangkitedi; se weweidier nan kisiniei oh nan lapake, ahpw met komw ketin kahluwaikitodohng wasa mwahu ehu.
13I pahn patohwanlahng nan tehnpasomwi ei meirong isihs; oh patohwanohng komwi dahme I inoukidahr.
14I pahn patohwanohng komwi dahme I inoukihong komwi ni ahnsou me I patopato nan apwal laudo.

Read Melkahka Kan 66Melkahka Kan 66
Compare Melkahka Kan 66:8-14Melkahka Kan 66:8-14