Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 32

Melkahka Kan 32:2-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Meid pai aramas me KAUN-O solahr ketin kapwukoahki dipe kan; oh me saledek sang soangen widing koaros.
3Ni ei sohte kin wehkada dipei kan, I kin tihwohla wie sengiseng sang nimenseng lel nipwong.
4Maing KAUN, komw kin ketin kaloke ie ni rahn oh nipwong; solahr angin nan kapehdiet, e rasehngalahr pwoaiken nimenseng me kin sohrala ni karakar en ketipin.
5I ahpw wehkadahng komwi dipei kan, oh sohte ekihla ei sapwung kan. I lemedahr I en wehkadahng komwi ei ketihwo kan, komwi ahpw ketin mahkikihong ie dipei kan koaros.
6Eri, sapwellimomwi aramas loalopwoat kan koaros en kapakapohng komwi ni ahnsou apwal; ma lapalahn lapake en apwal ehu pahn wiawi, e sohte pahn lel irail.
7Komwi me ei wasahn ruk; komwi pahn ketin doareiesang apwal. I ahpw pahn koul oh kapinga sapwellimomwi komour, pwehki komwi me ketin sinsile ie.
8KAUN-O mahsanih, “I pahn padahkihong uhk ahl me ke pahn weid ie; I pahn kaweid uhk oh panawihiuk.
9Ke dehr pweipwei duwehte oahs de ahs, me konehngete kisin mete oh sahl en kohwong ni ewe, pwe en kin peik oh dukiong uhk.”

Read Melkahka Kan 32Melkahka Kan 32
Compare Melkahka Kan 32:2-9Melkahka Kan 32:2-9